Půjčka Home Credit

  • Home Credit půjčka na cokoliv a navíc bez ručitele. Ručitele ani potvrzení výše příjmu od zaměstnavatele nepožadujeme.
  • Za poctivé splácení Vám vrátíme polovinu zaplacených úroků. *
  • Za vyřízení půjčky nic neplatíte!  Vyplněním formuláře získáte nezávaznou nabídku a je na Vás či nabídku přijmete.

Půjčku vyřídíte ve 3 krocích.

Vyplňte naši online žádost. Správné vyplnění žádosti zabere 5 minut, poskytnete pár základních informací, které pomohou obchodnímu zástupci připravit návrh na půjčku.

Odoslanie žiadosti. Vyplněný formulář je odeslán na centrálu, kde je zpracován zákaznickým centrem. Půjčujeme pouze takovou částku, která je přiměřená vašim možnostem.

Schválení půjčky. Okamžitě po schválení úvěru Vás bude kontaktovat úvěrový poradce a dohodnete si další postup. Obchodní zástupce vyjde vstříc vašim potřebám a kvalifikovaně vám poradí.

 

Home Credit online půjčka

Home Credit je společnost, která na český finanční trh vstoupila v roce 1997. Během svého krátkého působení se zařadila mezi významné tuzemské poskytovatele financování. Dnes je Home Credit a.s. velmi vyhledávanou firmou ve svém oboru, která má ve své nabídce celou řadu úvěrových produktů a služeb

 

* Podmínky pro vrácení ½ zaplacených úroků

1) Klient na základě telefonátu nebo žádosti na internetu uskutečněných v období 1.10.2013 – 7.1.2014 uzavře úvěrovou smlouvu na produkt Telefonní půjčka nebo Online půjčka se společností Home Credit, a.s. (dále jen Společnost), a k poskytnutí úvěru dojde nejpozději 28.2.2014 (dále jen smlouva).

2) Klientovi vzniká nárok na vrácení poloviny zaplacených úroků (dále jen „bonus“) za předpokladu, že splácí a splácel všechny své závazky vůči Společnosti řádně a včas a že úvěr bude Společnosti hrazen podle předem dohodnutého splátkového kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře za dobu trvání smlouvy, může být klientovi vyplacen bonus nižší než polovina zaplacených úroků). Bonus představující slevu na uhrazených úrocích z úvěru bude klientovi vyplácen postupně v průběhu splácení úvěru s tím, že Společnost vždy po každém roce splácení úvěru vyhodnotí splnění podmínek pro výplatu bonusu (roční interval vyhodnocení splnění podmínek platí i pro případ doplacení úvěru v průběhu tohoto intervalu).

3) Za každý rok splácení úvěru (12 po sobě jdoucích řádně uhrazených splátek) vzniká klientovi nárok na výplatu bonusu, jehož výše bude stanovena následujícím způsobem:

  • Za každou řádně uhrazenou splátku dle splátkového kalendáře vzniká klientovi nárok na bonus ve výši podílu ½ úroků, které je klient povinen uhradit dle splátkového kalendáře za celou dobu trvání smlouvy (tzv. celkové předepsané úroky), a počtu měsíců dohodnutého trvání smlouvy. Výše celkových předepsaných úroků a počet měsíců dohodnutého trvání smlouvy jsou posuzovány vždy podle stavu ke dni splatnosti splátky, za jejíž úhradu nárok na bonus vzniká.
  • Maximální výše vyplaceného bonusu je rovna polovině skutečně zaplacených úroků za dobu trvání úvěrové smlouvy.

4) Výplata bonusu bude realizována připsáním k dobru úvěrového účtu vedeného Společností k platební (kreditní/úvěrové) kartě vydané Společností klientovi. Je-li platební karta v okamžiku vyhodnocování podmínek pro výplatu bonusu aktivní, bude bonus k dobru úvěrového účtu připsán nejpozději 4 měsíce po vyhodnocení splnění podmínek pro výplatu bonusu. Nedošlo-li dosud k aktivaci karty, je bonus připsán v měsíci následujícím po její aktivaci.

5) Společnost není povinna bonus poskytnout, pokud klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje. Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokud není možno klientovi kartu zaslat v důsledku odvolání souhlasu s oslovováním nabídkou obchodu a služeb.

6) V případě, že klient je v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek držitelem více platebních karet vydaných Společností, připíše Společnost na základě vlastního rozhodnutí bonus na úvěrový účet vedený k některé aktivní platební kartě.

7) Nárok na čerpání bonusu zaniká, pokud klient částky bonusu, které mu byly připsány Společností na jeho úvěrový účet, nevyčerpá nejpozději do 12 měsíců ode dne připsání, resp. ode dne zaslání výzvy k aktivaci neaktivní karty pro možné připsání bonusu, nemá-li klient žádnou aktivní kartu, na kterou by bylo možné bonus připsat. Nevyčerpané částky mohou být po uplynutí uvedených 12 měsíců z úvěrového účtu odepsány.

8) Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení bonus poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem, či i v případě, že klient nesplní některou podmínku pro její poskytnutí.